Wykłady Adizesa mogą zostać czasowo dostosowane – od godziny do całego dnia. Rejestracja dostępna jest tutaj.
Adizes zapewnia wyjątkowe i praktyczne koncepcje oraz metody, które są niezwykle skutecznymi narzędziami, pozwalającymi na zarządzanie każdą organizacją. Ponadczasowe prawdy Adizesa gruntownie zmieniają sposób kierowania liderów, na obydwu płaszczyznach – osobistej i organizacyjnej. Treść wykładów stanowi źródło niezbędnych informacji dla CEO, prezesów, członków zarządów, dyrektorów najwyższego szczebla oraz ich bezpośrednich podwładnych w każdej branży sektora prywatnego oraz publicznego. Metodologia jest również niezwykle istotna dla następnego pokolenia przywódców, którzy aspirują do objęcia tego typu stanowisk w przyszłości.

Przewidywanie Swoich Przyszłych Wyzwań
Cykl życia Organizacji Adizesa

 

Gdy organizacje rosną i dojrzewają, przechodzą przez przewidywalne etapy znane jako Cykl Życia Organizacji. Każdy etap niesie ze sobą odmienne wyzwania. To, jak dobrze lub jak źle odnosi się do tych wyzwań kierownictwo, determinuje sukces lub porażkę organizacji. Udane kierowanie organizacją w przejściach między etapami Cyklu życia nie jest łatwe ani oczywiste. Metody, które zapewniły sukces w jednym etapie, w następnym mogą przynieść porażkę. Ten program pomaga liderom na wszystkich poziomach w zrozumieniu 10-ciu etapów Cyklu życia oraz „normalnych” i „nienormalnych” wyzwań, charakterystycznych dla każdego etapu.
Nauczą się również skutecznego sterowania przejściami w Cyklu życia w swoich organizacjach.

Role i Style Zarządzania

Aby uzyskać dobrze zarządzaną organizację, menedżment musi odgrywać cztery odmienne role: P-A-E-I. (P)rodukowanie rezultatów, dla których istnieje organizacja; (A)dministrowanie systemów i procesów, by zapewnić wydajność; (E)ntrepreneuring, czyli przedsiębiorczość kierująca innowacją i zmianą oraz (I)ntegrowanie, aby różniące się części organizacji pracowały razem i osiągały długoterminowe cele. Razem, te cztery role wystarczają każdej organizacji do tego, aby mogła być dobrze zarządzana. Jednak, jeśli brakuje jednej lub więcej ról, wówczas wynikiem jest nieodpowiednie zarządzanie, którego objawem są problemy takie jak: malejący udział w rynku, niższe zyski, wysoka rotacja pracowników, wolna reakcja na zmiany, itp. Na tym seminarium odkryjemy te role i wynikające z nich przewidywalne style zachowania w zarządzaniu.
Dzięki zrozumieniu i pracy w oparciu o te role oraz style możemy zbudować lepiej zarządzane organizacje.

Doprowadzanie zmiany do perfekcji
Dr. Adizes o Transformacji Organizacyjnej i Zarządzaniu Zmianą

W każdej organizacji, na każdym rynku, w każdym kraju na świecie – stawianie czoła ogromnej ilości zmian w złożonym i niepewnym świecie, jest agendą numer 1 kierownictwa. Wiedza dotycząca tego, jak zbudować elastyczną, dostosowującą się organizację jest krytycznym atutem dla każdego lidera, ponieważ Darwin miał rację; „Przetrwają nie najsilniejsze, ani nie najinteligentniejsze gatunki, ale te, które najlepiej potrafią się przystosować.”
Program uczy liderów tego, co powinni wiedzieć, aby zbudować organizację, która potrafi szybciej zarządzać zmianą oraz robi to lepiej i bardziej ekonomicznie od swoich konkurentów.

Tajemnica Sukcesu kierowania każdą organizacją

Bez względu na to, jaką organizacją kierujesz, jest tylko jeden czynnik, który determinuje długoterminowy sukces. Zrozumienie tego czynnika jest niezwykle ważne dla każdego lidera. Ten wykład wyjaśnia tajemnicę sukcesu i to, jak ją wykorzystać do zwiększenia wydajności Twojej organizacji.
Wykład odnosi się zarówno do życia zawodowego, jak i do osobistego.

Nasze wykłady są również dostosowywane do preferencji tematycznych audytorium.

Adizes Institute 
Biuro w Polsce

Marcin Dembowski
Dyrektor Biura w Polsce
Telefon: 0048 795 132 895
E-mail: marcin@adizes.com

Dr. Ichak Kalderon Adizes jest założycielem i prezesem Adizes Institute. Dzięki swojemu oddaniu i wieloletniemu doświadczeniu, zyskał uznanie praktyków zarządzania oraz środowisk akademickich.