Breakthrough To Prime®

Wybrane metody Metodologii Adizesa do zarządzania przyśpieszoną zmianą

Agenda Programu

Metodologia Adizesa to podejście do zarządzania, które zostało stworzone w oparciu o założenie, że organizacja jest systemem społecznym, stworzonym do osiągania określonych celów. Zarządzanie systemem nieodzownie łączy się z zarządzaniem podsystemami, strukturą, zachowaniem oraz energią i wzajemnymi powiązaniami w nieustannie zmieniającym się środowisku. Metodologia Adizesa oferuje sprawdzony proces, który sprawdził się w setkach firm na całym świecie – dzięki niemu firmy potrafią zarządzać przyśpieszoną zmianą bez tworzenia destruktywnego konfliktu. 

Kto powinien brać udział:

CEO, starsi menedżerowie, właściciele firm, i doradcy w zarządzaniu będą mieli możliwość nabycia wyjątkowej i praktycznej wiedzy, którą będą mogli zastosować w swoich organizacjach.

Czego się nauczysz:

Siła organizacji leży w zdolności proaktywnej zmiany w ciągle zmieniającym się, ogromnym i nieprzewidywalnym środowisku. Metodologia Adizesa to sprawdzony system zarządzania, który pomaga przedsiębiorcom i liderom w budowaniu trwałych, wysoce wydajnych organizacji podczas ciągłej niepewności. 

Na tym warsztacie uczestnicy nabędą narzędzia potrzebne do codziennego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i ich wprowadzania oraz model, który pozwoli im na rozdzielenie i odniesienie się do źródeł problemów, tak aby stały się konstruktywne. Dzięki temu uczestnicy szczegółowo poznają fundamenty Metodologii Adizesa, takie jak:

 • PAEI (role zarządzania i style)
 • capi (Połączona Władza, Moc i Wpływ-Coalesced Authority, Power and Influence)
 • Koncepcja Cyklu życia
 • Źródła Wzajemnego Zaufania i Szacunku

Dodatkowo uczestnikom zostanie przedstawiony program 11-stu faz transformacji organizacyjnej Adizesa. Metodologia Adizesa pomoże Ci zarządzać szybciej i z większą dokładnością.
Fundamentalną zasadą Metodologii jest to, że każda organizacja – jak każdy żywy organizm – ma swój naturalny cykl życia, który przejawia się przewidywalnymi i powtarzalnymi wzorami zachowań w trakcie dojrzewania i starzenia się. Na każdym nowym etapie swojego rozwoju organizacja musi stawiać czoła odmiennym wyzwaniom, do których musi odnieść się menedżment.

To, jak dobrze lub jak źle podejmowane są te kwestie i to, czy wprowadzane są odpowiednie zmiany, determinuje ostateczny sukces lub porażkę organizacji. Metodologia Adizesa™ pozwala w szczególności na: 

 • Przeniesienie odpowiedzialności za wyniki z ramion kilku osób na ramiona wszystkich
 • Lepsze radzenie sobie z obecnymi wyzwaniami oraz przewidywanie przyszłych wyzwań i możliwości
 • Dopasowanie skonfliktowanych interesów tak, aby opór wobec zmian został zminimalizowany
 • Wprowadzanie krytycznych zmian z dużą prędkością i precyzją
 • Promowanie klimatu zaufania i szacunku, z którego wypływa szczera i otwarta komunikacja
 • Ograniczenie destruktywnego konfliktu i wykorzystanie go do stworzenia konstruktywnej siły, która napędzi pozytywną zmianę.
 • Szybsze i wydajniejsze przejścia na następne fazy rozwoju firmy

Inwestujesz:

Jednodniowe wydarzenie –
Dwudniowe wydarzenie – 

Wykładowcy:

Adizes Institute 
Biuro w Polsce

Marcin Dembowski
Dyrektor Biura w Polsce
Telefon: 0048 795 132 895
E-mail: marcin@adizes.com

Dr. Ichak Kalderon Adizes jest założycielem i prezesem Adizes Institute. Dzięki swojemu oddaniu i wieloletniemu doświadczeniu, zyskał uznanie praktyków zarządzania oraz środowisk akademickich.