Usługi Adizesa

Nasza główna działalność polega na prowadzeniu naszych klientów w procesie Transformacji organizacyjnej. Robimy to stosując zasady, metody oraz praktyki wypracowane przez Instytut Adizesa. Większość takich działań jest oparta odbywa się w czterech krokach.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z nami.

KROK 1: ŚWIADOMOŚĆ

Dzięki dyskusji i interakcji poznajemy organizajcę klienta, uczymy się jej klimatu oraz dopasowujemy się.

 

KROK 2: DIAGNOZA

Używamy Syndag® (Synergistic Diagnosis), który jest warsztatem diagnostycznym opartym o pracę zespołową. Pozwala to nam zrozumieć kluczowe wyzwania, z którymi mierzy się nasz klient, uzasadnić potrzebę zmiany, przenieść odpowiedzialność za działanie oraz rozpocząć proces transformacji.

 

KROK 3: RECEPTA

Bliska współpraca z klientem pozwala na analizę przyczyn i skutków, określenie priorytetów oraz rozwinięcie długoterminowego planu na poprowadzenie organizacji ku Rozkwitowi (Etap PRIME) – jedynemu etapowi cyklu życia organizacji, w którym organizacja może pozostać dominującym konkurentem; może cieszyć się wzrastającym udziałem rynku, większą rentownością oraz zatrzymywaniem klientów na tych rynkach, na których chce konkurować.

 

KROK 4: TRANSFORMACJA

W pełnej energii atmosferze wzajemnego zrozumienia, pracy zespołowej oraz świadomości wagi tego procesu, w transformację angażujemy wszystkich najważniejszych liderów, na wszystkich poziomach organizacji klienta. 

Nasi klienci zwracają się do nas z prośba o pomoc w realizacji ważnych projektów związanych ze zmianą, takimi jak:

  • POPRAWA zdrowia organizacji.
  • NAPĘDZANIE rentowności, wzrostu i przejmowania udziału w rynku.
  • ZMIANA kultury organizacyjnej.
  • PRZYŚPIESZENIE rozwoju szybko rosnącej organizacji
  • REWITALIZACJA starzejącej się lub niewydajnej organizacji
  • WZMOCNIENIE zespołu menedżerskiego.
  • INTEGRACJA przejęć i fuzji
  • OKIEŁZNANIE konfliktów pomiędzy dyrektorami, założycielami, właścicielami, członkami zarządu, partnerami i członkami rodziny
  • PRZEKAZANIE LIDERSTWA i własności następnemu pokoleniu.

Zapoznaj się z 11 Etapami Transformacji Adizesa!

Adizes Institute 
Biuro w Polsce

Marcin Dembowski
Dyrektor Biura w Polsce
Telefon: 0048 795 132 895
E-mail: marcin@adizes.com

Dr. Ichak Kalderon Adizes jest założycielem i prezesem Adizes Institute. Dzięki swojemu oddaniu i wieloletniemu doświadczeniu, zyskał uznanie praktyków zarządzania oraz środowisk akademickich.